Thi Thiên 105:27

Thi Thiên 105:27 VIE2010

Trong xứ Cham, Hai người thi hành các dấu lạ và phép mầu của Ngài.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share