Thi Thiên 105:13

Thi Thiên 105:13 VIE2010

Đi từ nước nầy đến nước khác, Từ vương quốc nọ sang dân tộc kia.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share