Châm Ngôn 24:8

Châm Ngôn 24:8 VIE2010

Kẻ nào mưu tính làm điều ác Sẽ bị xem là kẻ gian xảo.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Châm Ngôn 24:8