Châm Ngôn 24:7

Châm Ngôn 24:7 VIE2010

Sự khôn ngoan cao xa quá cho kẻ ngu dại; Nơi cổng thành, nó không dám mở miệng ra.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Châm Ngôn 24:7