Châm Ngôn 24:6

Châm Ngôn 24:6 VIE2010

Con phải nhờ sự chỉ dẫn khôn ngoan mà đánh giặc, Nhờ có nhiều cố vấn mà chiến thắng.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share