Châm Ngôn 24:33

Châm Ngôn 24:33 VIE2010

Ngủ một chút, chợp mắt một chút, Khoanh tay nằm nghỉ một chút
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share