Châm Ngôn 24:32

Châm Ngôn 24:32 VIE2010

Ta nhìn xem và để tâm suy nghĩ, Ta đã thấy và nhận được sự dạy dỗ nầy
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share