Châm Ngôn 24:29

Châm Ngôn 24:29 VIE2010

Đừng nói: “Tôi sẽ làm cho hắn như hắn đã làm cho tôi; Tôi sẽ báo trả mỗi người theo những gì người đã làm.”
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Châm Ngôn 24:29