Châm Ngôn 24:23

Châm Ngôn 24:23 VIE2010

Đây cũng là những câu nói của người khôn ngoan: Trong việc phân xử, Thiên vị là điều không tốt.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Châm Ngôn 24:23