Châm Ngôn 24:20

Châm Ngôn 24:20 VIE2010

Vì kẻ làm ác không có tương lai, Và đèn kẻ hung dữ sẽ tắt đi.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Châm Ngôn 24:20