Châm Ngôn 24:2

Châm Ngôn 24:2 VIE2010

Vì lòng chúng chỉ nghĩ đến điều hung bạo, Và môi chúng nói ra sự tổn hại.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share