Châm Ngôn 24:19

Châm Ngôn 24:19 VIE2010

Đừng nổi giận vì cớ kẻ làm ác, Cũng đừng ganh tị những kẻ hung dữ
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Châm Ngôn 24:19