Châm Ngôn 24:1

Châm Ngôn 24:1 VIE2010

Đừng ganh tị với kẻ ác, Cũng đừng ước ao ở chung với chúng.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Châm Ngôn 24:1