Châm Ngôn 13:9

Châm Ngôn 13:9 VIE2010

Ánh sáng của người công chính reo vui, Nhưng ngọn đèn của kẻ gian ác lại vụt tắt.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share