Châm Ngôn 13:7

Châm Ngôn 13:7 VIE2010

Có kẻ làm ra vẻ giàu mà chẳng có gì hết; Cũng có người làm ra vẻ nghèo lại có nhiều của cải.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share