Châm Ngôn 13:5

Châm Ngôn 13:5 VIE2010

Người công chính ghét lời dối trá, Kẻ gian ác đáng bị ghê tởm và hổ thẹn.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share