Châm Ngôn 13:3

Châm Ngôn 13:3 VIE2010

Người canh giữ môi miệng giữ được mạng sống mình, Nhưng kẻ hở môi quá luôn bị thất bại.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Châm Ngôn 13:3

Share