Châm Ngôn 13:21

Châm Ngôn 13:21 VIE2010

Tai họa đuổi theo kẻ có tội, Còn phước lành là phần thưởng của người công chính.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share