Châm Ngôn 13:18

Châm Ngôn 13:18 VIE2010

Ai bỏ qua lời khuyên dạy sẽ bị nghèo khổ và sỉ nhục, Nhưng ai đón nhận lời quở trách sẽ được tôn trọng.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share