Châm Ngôn 13:16

Châm Ngôn 13:16 VIE2010

Tất cả người khôn khéo đều hành động theo tri thức, Nhưng kẻ ngu muội lộ ra điều điên dại.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share