Châm Ngôn 13:14

Châm Ngôn 13:14 VIE2010

Lời dạy của người khôn ngoan là nguồn sự sống, Giúp người nghe thoát bẫy tử vong.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Châm Ngôn 13:14