Dân Số 30:14

Dân Số 30:14 VIE2010

Chồng nàng có quyền xác lập hay hủy bỏ mọi lời hứa nguyện mà nàng tự ràng buộc mình.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share