Dân Số 30:10

Dân Số 30:10 VIE2010

Bất cứ lời hứa nguyện của một đàn bà góa hoặc một người đàn bà ly dị thì buộc phải giữ lấy.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share