Dân Số 24
VIE2010

Dân Số 24

24
Lời tiên tri thứ ba của Ba-la-am
1Khi Ba-la-am thấy rõ Đức Giê-hô-va muốn ban phước cho Y-sơ-ra-ên thì không tìm cách bói toán như những lần trước, nhưng ông xây mặt về hướng hoang mạc. 2Khi ngước mắt lên, ông thấy Y-sơ-ra-ên đóng trại theo từng bộ tộc, Thần của Đức Chúa Trời tác động trên ông 3và ông nói tiên tri rằng:
“Lời tiên tri của Ba-la-am, con trai Bê-ô,
Lời tiên tri của người có mắt mở ra,#24:3 Ctd: mắt nhắm lại.
4Lời tiên tri của người nghe lời Đức Chúa Trời,
Là người thấy khải tượng của Đấng Toàn Năng,
Liền té quỵ xuống và mở mắt ra:
5Hỡi Gia-cốp! Trại ngươi tốt dường bao!
Hỡi Y-sơ-ra-ên! Nơi ngươi ở đẹp biết mấy!
6Như thung lũng trải dài,
Như khu vườn gần bờ sông,
Tựa như cây trầm hương mà Đức Giê-hô-va đã trồng,
Giống như cây hương nam nơi mé nước.
7Nước từ trong thùng chảy tràn ra,
Hạt giống của người được dư dật nước,
Vua người sẽ vượt trội A-gát,
Vương quốc người sẽ được tôn cao.
8Đức Chúa Trời đã dẫn Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập;
Họ có sức mạnh như bò rừng,
Sẽ nuốt các nước thù địch,
Bẻ gãy xương chúng ra từng mảnh,
Và bắn tên tiêu diệt chúng.
9Họ nằm xuống, co quắp người như sư tử đực#Sáng 49:9; 12:3.
Và như sư tử cái. Ai dám đánh thức?
Đáng chúc phước cho người nào chúc phước ngươi,
Đáng nguyền rủa kẻ nào nguyền rủa ngươi.”
Ba-lác đuổi Ba-la-am
10Bấy giờ, Ba-lác nổi giận với Ba-la-am, hai tay đập vào nhau và nói với Ba-la-am: “Ta thỉnh ngươi đến để nguyền rủa kẻ thù của ta mà ngươi lại chúc phước cho chúng đến ba lần! 11Thôi bây giờ hãy cút về xứ ngươi đi! Ta hứa sẽ ban thưởng xứng đáng, nhưng Đức Giê-hô-va đã không cho ngươi nhận lãnh.” 12Ba-la-am nói với Ba-lác rằng: “Không phải tôi đã nói với các sứ giả mà vua đã sai đến rằng: 13‘Dù Ba-lác có cho tôi tòa lâu đài đầy bạc vàng của vua, tôi cũng không được vượt qua mệnh lệnh Đức Giê-hô-va để tự ý làm điều gì, dù tốt hay xấu’ đó sao? Tôi chỉ nói điều gì Đức Giê-hô-va phán dạy thôi! 14Nầy bây giờ tôi trở về với dân tộc tôi. Nhưng hãy đến, tôi sẽ báo cho vua biết điều dân ấy sẽ làm cho dân của vua trong những ngày sắp đến.”
Lời tiên tri thứ tư của Ba-la-am
15Ba-la-am nói tiên tri rằng:
“Lời tiên tri của Ba-la-am con trai Bê-ô,
Lời tiên tri của người có mắt mở ra,
16Lời tiên tri của người nghe lời Đức Chúa Trời,
Biết tri thức của Đấng Chí Cao,
Thấy khải tượng về Đấng Toàn Năng
Liền té quỵ xuống và mắt mở ra:
17Tôi thấy Ngài, nhưng chẳng phải bây giờ;
Tôi trông Ngài, nhưng không phải ở gần;
Một ngôi sao hiện ra từ Gia-cốp,
Một vương trượng sẽ trỗi dấy từ Y-sơ-ra-ên;
Ngài sẽ đập vỡ màng tang của Mô-áp
Và vương miện của dòng dõi Sết.#24:17 dòng dõi Sết: Nguyên tác câu nầy không rõ nghĩa. Ctd: mọi kẻ kiêu hãnh và bạo lực.
18Ê-đôm sẽ bị chinh phục,
Sê-i-rơ là kẻ thù, sẽ bị xâm chiếm,
Nhưng Y-sơ-ra-ên sẽ được cường thịnh.
19Đấng ra từ Gia-cốp sẽ cầm quyền;
Ngài sẽ tiêu diệt những kẻ sống sót của thành.”
20Ba-la-am cũng thấy dân A-ma-léc và nói tiên tri rằng:
“A-ma-léc đứng đầu các nước,
Nhưng cuối cùng nó sẽ bị diệt vong.”
21Sau đó, Ba-la-am thấy người Kê-nít và nói tiên tri rằng:
“Chỗ ở ngươi có vẻ bền vững,
Ngươi làm tổ mình trong tảng đá.
22Nhưng ngươi, Kê-nít, sẽ bị lửa thiêu đốt
Khi A-su-rơ bắt ngươi làm tù binh.”
23Ông cũng nói tiên tri rằng:
“Ôi! Khi Đức Chúa Trời làm các việc ấy,
Ai là những người tụ họp ở phương bắc?#24:23 Câu nầy trong nguyên tác không rõ nghĩa.
24Đó là những kẻ từ bờ biển Kít-tim
Đến ngược đãi A-su-rơ và Hê-be.
Nhưng rồi chính chúng cũng sẽ bị diệt vong.”
25Sau đó, Ba-la-am đứng dậy đi về xứ mình và Ba-lác cũng lên đường.

© 2010 United Bible Societies. All rights reserved.


Learn More About Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.