Nê-hê-mi 7:41

Nê-hê-mi 7:41 VIE2010

Con cháu Pha-ru-sơ có một nghìn hai trăm bốn mươi bảy người.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Nê-hê-mi 7:41