Nê-hê-mi 7:25

Nê-hê-mi 7:25 VIE2010

Con cháu Ga-ba-ôn có chín mươi lăm người.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Nê-hê-mi 7:25