Nê-hê-mi 3:32

Nê-hê-mi 3:32 VIE2010

Còn những thợ kim hoàn và các thương gia đều sửa chữa giữa góc thành và cổng Chiên.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share