Nê-hê-mi 3:18

Nê-hê-mi 3:18 VIE2010

Kế ông, có anh em của Ba-va-i, con trai của Hê-na-đát, viên quản lý phân nửa kia của quận Kê-i-la, sửa chữa tường thành.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share