Mác 8:8

Mác 8:8 VIE2010

Ai nấy đều ăn no nê và họ thu lại được bảy giỏ đầy những mẩu bánh thừa.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share