Mác 8:13

Mác 8:13 VIE2010

Rồi Ngài rời họ, trở lại thuyền và sang bờ bên kia.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share