Mác 2:24

Mác 2:24 VIE2010

Những người Pha-ri-si nói với Ngài: “Kìa, tại sao môn đồ của Thầy làm điều không được phép làm trong ngày sa-bát?”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share