Mác 2:23

Mác 2:23 VIE2010

Vào ngày sa-bát Đức Chúa Jêsus đi ngang qua cánh đồng lúa mì. Khi đang đi, các môn đồ Ngài bắt đầu ngắt mấy bông lúa.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share