Mác 2:19

Mác 2:19 VIE2010

Đức Chúa Jêsus trả lời: “Có thể nào khách dự tiệc cưới lại kiêng ăn khi chàng rể còn ở với họ? Chừng nào chàng rể còn ở với họ, thì họ không thể kiêng ăn được.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share