Mác 12:7

Mác 12:7 VIE2010

Nhưng bọn thuê vườn nho đó bàn với nhau: ‘Đây là đứa con thừa kế. Nào, hãy giết nó đi thì gia tài của nó sẽ thuộc về chúng ta.’
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share