Mác 12:6

Mác 12:6 VIE2010

Chủ vườn chỉ còn một người, đó là con trai một yêu dấu của mình. Cuối cùng, ông sai con mình đi, tự nhủ rằng: ‘Chúng sẽ kính nể con trai ta!’
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share