Mác 12:38

Mác 12:38 VIE2010

Trong lúc dạy dỗ, Ngài nói: “Hãy đề phòng các thầy thông giáo, là những người ưa mặc áo dài đi dạo, thích được người ta chào mình nơi phố chợ
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share