Mác 12:25

Mác 12:25 VIE2010

Vì khi từ cõi chết sống lại, người ta không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng, nhưng sẽ như thiên sứ trên trời vậy.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share