Mác 12:22

Mác 12:22 VIE2010

Cả bảy người đều không để lại đứa con nào. Sau cùng, người đàn bà cũng chết.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share