Mác 12:18

Mác 12:18 VIE2010

Một số người thuộc phái Sa-đu-sê, là những người nói rằng không có sự sống lại, đến hỏi Ngài
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share