Mác 12:1

Mác 12:1 VIE2010

Đức Chúa Jêsus bắt đầu dùng ẩn dụ nói với họ: “Người kia trồng một vườn nho, rào chung quanh, đào hầm ép nho, xây một tháp canh, rồi cho người ta thuê, và đi qua một xứ khác.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share