Mi-chê 3:2

Mi-chê 3:2 VIE2010

Các ngươi là kẻ ghét điều lành, ưa điều dữ; Lột da dân Ta Và lóc thịt khỏi xương của họ.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share