Mi-chê 3:10

Mi-chê 3:10 VIE2010

Các người lấy huyết mà xây thành Si-ôn Và lấy gian ác mà xây thành Giê-ru-sa-lem
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share