Ma-thi-ơ 19:3

Ma-thi-ơ 19:3 VIE2010

Những người Pha-ri-si đến để thử Ngài và hỏi rằng: “Một người có được phép ly dị vợ vì bất cứ lý do nào không?”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share