Ma-thi-ơ 19:29

Ma-thi-ơ 19:29 VIE2010

Bất cứ người nào vì danh Ta mà từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, người ấy sẽ nhận được gấp trăm lần hơn, và thừa hưởng sự sống đời đời.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share