Ma-thi-ơ 19:11

Ma-thi-ơ 19:11 VIE2010

Nhưng Ngài đáp: “Không phải ai cũng có thể nhận được lời nầy đâu, song chỉ có những người được ban cho mà thôi.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share