Ma-thi-ơ 17:26

Ma-thi-ơ 17:26 VIE2010

Phi-e-rơ thưa: “Người ngoài.” Ngài phán rằng: “Vậy thì các con trai được miễn.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share