Ma-thi-ơ 17:18

Ma-thi-ơ 17:18 VIE2010

Đức Chúa Jêsus quở trách quỷ, và nó liền ra khỏi đứa bé; ngay lúc ấy, đứa bé được lành.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share