Lu-ca 20:20

Lu-ca 20:20 VIE2010

Vậy, họ theo dõi Đức Chúa Jêsus và sai những thám tử giả vờ làm người thật thà, mong bắt bẻ Ngài trong lời nói để nộp Ngài cho nhà cầm quyền và tòa tổng đốc.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share