Lê-vi 22:25

Lê-vi 22:25 VIE2010

Các con cũng không chấp nhận một con vật nào như thế từ người nước ngoài để làm thức ăn cho Đức Chúa Trời. Chúng sẽ không được đoái nhậm vì đã bị thương tật và tì vết.’”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share