Lê-vi 22:20

Lê-vi 22:20 VIE2010

Các con không được dâng một con vật có tì vết vì sẽ không được đoái nhậm.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share